Projekt taggade med Kongo

Tagg Kongo:

SMRs ram 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 14:58

Stöd till ramorganisationen Svenska missionsrådet enligt avtal för bistånd i Syd och för informationsverksmhet i Sverige under 2009. Contribution to the frame-organisation Swedish mission council according to agreement for development cooperation and development education for 2009.

PMU Syd -98 Ram >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 12:25

Diakonia ram EO 2007 >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 12:53

Workshop census DRK >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 14:38

En workshop för att presentera och diskutera lärdomar från stödet med aktörer aktiva i sektorn utvärderingen av Public Service Census in Kinshasa City, som fick stöd av Sida 2005. Workshop re lessons learnt from the evaluation of the Public service census in Kinshasa city state project supported by Sida in 2005.

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 20:03

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

FAO – CAP 2004 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 18:17

PMU InterLife Syd 2010 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 12:44

Rambidrag för förlängningsår 2010 för PMU – Pingst Fria Församlingar i Samverkan. Utvecklingssamarbete i syd. COntribution to PMU InterLife for development cooperation South during 2010 – a bridging year.

Diakonia South 2001 Frame >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 5:18

Utvärdering Publ Serv Cen >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 16:01

Utvärdering av Sveriges stöd till räkning av anställda inom offentlig sektor i Kinshasa. Utvärderingen inkluderade en genomgång av den tekniska platformen som i huvudsak finansierades av svenska medel. Evaluation of the Kinhsas City State Public Service Census, including evaluation of the technichal platform and translation of the study to French.

SIPRI Study on natural resources in DR Congo >

Denna information uppdaterades 2015-08-21 23:37

Legal and illegal circulation of weapons and natural resources has fuelled war in the Democratic Republic of Congo for more than a decade. The project has two components: one focussing on natural resource governance, and one focussing on arms transfers and control. These components are complementary. Unless the supply of arms is stemmed and use […]