Projekt taggade med Kosovo

Tagg Kosovo:

Fotbollsskolor Balkan >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 23:43

Cross Cultures Project Association will promote tolerance, peaceful coexistence and social cohesion in South Eastern Europe and the South Caucasus through promotion of democratic football in the form of Open Fun Football Schools for children from communities in conflict/post conflict. The project entails capacity building of local organisations, training of trainers and leaders and organisation […]

OPC ram 2005-2006 Syd >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 1:50

SKH/Fraktbidrag Kosovo >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 21:04

SHC Kapacitetsstudie >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 8:03

UMCOR shelter Kvo >

Denna information uppdaterades 2015-08-21 19:31

Stöd till UMCORs shelter för traffickingoffer i Kosovo. I projektet ingår stöd till övertagande av en lokal organisation. Support to the UMCOR shelter for victims of trafficking in human beings in Kosovo. The project also foresees support for transferring the shelter to locla structures.

Utv av RFPK >

Denna information uppdaterades 2015-08-20 4:10

Studie för att utvärdera samarbetet med en mikrofinansorganisation i Kosovo, RFPK, och ge rekommendationer för framtiden. Institutional assessment on earlier cooperation with the microfinance organisation RFPK in Kosovo and make recommendation on any future support.

Jordbruksstatistik Kosovo >

Denna information uppdaterades 2015-08-17 4:29

Legal study Spark >

Denna information uppdaterades 2015-08-16 15:52

Granskning av legal etablering av International Business College in Mitrovica. Scrutinizing of the legal establishment of International Business College in Mitrovica.

Valobs Enemo Kosovo >

Denna information uppdaterades 2015-08-16 12:12

Election Observation in Kosovo. 2 experts recruited to Enemo. Valobservation i Kosovo. 2 experter rerkyterade till Enemo.

UNMIK Fj. värme3, utv >

Denna information uppdaterades 2015-08-16 2:44