Projekt taggade med Latinamerika

Tagg Latinamerika:

SRK ram syd 2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 10:14

OPC rambidrag 2003 Syd >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 8:53

Latinamerika >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 22:42

2010 36.6 miljoner kr 2009 96.3 miljoner kr 2008 82.4 miljoner kr 2007 93.1 miljoner kr 2006 86.2 miljoner kr 2005 88.4 miljoner kr 2004 103.1 miljoner kr 2003 93.8 miljoner kr 2002 93.1 miljoner kr 2001 89.3 miljoner kr 2000 92.2 miljoner kr 1999 88.5 miljoner kr 1998 80.8 miljoner kr

SFRV Syd 1999 >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 5:16

LAWIM-network phase II >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 20:10

The project aims at strengthening women’s position in Latin America by strengthening a network for women focusing on management (LA-women network). The activities includes e-learning in information technology for women and capacity building for female leadership.

Reg miljöorg UNEP-NEP >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 1:27

Implementering av UNEPs aktionsplan förm NÖ Stilla Havets regionalhavsprogram (NEP) för 2004-2007. Fokus är på konsolidering o institutionalisering av den sk Antiguakonventionen, ett initiaivför Stillahavsregionen som bla inkluderar aktiviteter f minska landbaserade föroreningskällor samt sjöfartsrelaterade föroreningar i marin miljö. Implementation of UNEPs Action Plan for the NE Pacific Regional Seas Programme (NEP) for the period […]

IIDH Regionalt Generellt >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 0:40

Institutionellt stöd till IIDH 2005 – 2008 Institutional support to IIDH 2005 – 2008

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-20 14:53

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

Sv Kyrkan Syd 2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-20 3:08

Sv Kyrkan Syd 2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-19 9:54