Projekt taggade med Lettland

Tagg Lettland:

Rengöringsprodukter. >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 23:44

Östersjöatlas >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 16:37

Södertörns Högskola planerar att ta fram en atlas över Östersjöområdet. Ett flertal länder och aktörer i Östersjöområdet kommer att vara aktiva i projektet. Man avser därför att ta fram en förstudie, för vilken man ansökt om medel från Östersjöstiftelsen samt Östersjöenheten.

Lärandeuppdrag IF 08/WEB >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 5:15

Inom ramen för läramdeuppdraget deltar ÖE i två aktiviteter under hösten vilka leds av Nutek. Iterregforum 2008 arrangeras den 2-3 oktober till en kostnad för ÖE på 150000 sek. Samtidigt lanseras websidan www.intereg.se till en kostnad av 125000 sek för ÖE.

Jordbrukshistoria >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 13:35

Ett inledande kontaktseminarium där utställningen jordbrukshistoria i bilder ska bidra till ökad kunskap, ökat utbyte och förståelse mellan länderna. Insatsen förväntas öka möjligheterna för att starta ett Interregfinansierat projekt under programperioden 2007-2013 inom jordbruk/livsmedel- miljö och kvalitet.

Östersjön i förvandling >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 18:48

World Maritime university Syftet med det planerade seminariet är: 1. belysa miljöproblemen i Östersjön orsakas dels av lokala företelser, brister i länderna. 2. Belysa hastigheten i förändringarna av hotbilden i Östersjöområdet. Seminariet planeras till Almedalsveckan 2010.

ImPrim >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 9:36

Hälso- och sjukvård Östereuropakommitté. The Kalingrad Oblast participation in the ImPrim project is aiming at taking advantage of an already granted EU-project for Primary Health care (PHC9 development in the Baltic Sea Region (BSR). The ImPim projedct aims at creating prerequisites for omproved quality and equity in PHC for de the people in countries around […]

Getlini Avfall >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 1:26

Insatsen är en del av ett investeringsprojekt delvis finansierat av Världsbanken. Syftet är att utveckla Rigas soptipp Getlini till att bli en modern avfallsbehandlingsanläggning med minimal påverkan påomgivande miljö. Insatsen omfattar såväl stöd till lakvatten behand- ling och kontrollsystem för utsläpp samt stöd till institutionsutv. The contribution is a part of a World Bank investment […]

Industriellt process- och dagvattenhantering >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 23:46

Linneúniversitetet Kalmar Utveckla hållbara kommunikation och samarbete mellan Östersjöländerna för att minska föroreningar och skydda Östersjön vattenmiljön på Triple Helix-konceptet. Linneúniversitetet Kalmar Develop sustainable communication and co-operation between Baltic sea countries in order to reduce pollution and protect Baltic sea aquatic environment on the Triple Helix consept.

Twinning-Fiskeriverket >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 22:10

Finansiering av förberedelsearbetet att utarbeta en projektplan för ett EU-Phare twinning projekt i Lettland, LV00/IB/AG-01, Strengtheningthe Latvia Fishery Administration to meet the Requirement of the CFP. Fiskeriverket genomför projektet som lead med Storbrittanien som partner Support towrds the development and preparation of a twinning covenant for EU-Phare project LV00/IB/AB-01, Strenthening the Latvian Fishery Administration to […]

BDF 2010 >

Denna information uppdaterades 2015-08-21 12:54

Baltic Development Forum (BDF) är en nätverksorg. som arbetar med utveckling av Östersjöreg. ur ett brett perpesktiv. TÖ har under flera år utvecklat samarbete med BDF. TÖ avse medverka på mötet den 1-2 juni i Vilnius med medarbeteare på plats samt en utställnings- monter med aktuell infomaterial. Målet är bla att öka medvetenheten im TÖs […]