Projekt taggade med Litauen

Tagg Litauen:

SNF ramansökan 2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 7:25

Panevezys WWTP konsult >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 18:36

Sida finansierar en konsultinsats för att utarbeta tekniska specifikationer och upphandlingsdokument för rehabilitering av avloppsreningsverket i Panevezys, samt att bistå Kunden vid upphandling och kontraktering av entreprenör. Sida is financing consultant services to assist the Client AVP in preparing the technical design of the WWTP upgrading and to assist in the procurement and contracting for […]

Minska skogsskador >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 17:34

Skogsstyrelsen region öst. Seminarium 11-12 mars 2008. Hämta kunskap om skogsskadeläget i våra grannländer, utbyta kunskap och erfarenhet om deras sätt att arbeta för att förhindra framtida skogsskador samt om hur de samarbeter med övrig skogsnäringen i sina länder. Syftet är att bilda ett nätverk om skogsskador och komma fram till konkreta förslag till aktivitete […]

Naturfotograferna >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 19:09

Kostnad för användning av bild från Naturfotografernas bildbyrå, i samband med utskick av inbjudan och publicering av pdf-fil på webben inför Svensk Östersjödag 2008.

8th Forum Balticum 2008 >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 5:24

LST Blekinge, Kompetenscentrum. Vi varje genomförande av ett Forum Balticum få en bred represenration från samtliga deltagande regioner /länder med unga forskare som presenterar tidiga arbeten. Långsiktigt är målet tydligt och etablerat genom den roll Forum Balticum nu har inom Balticum och nordvästra Ryssland.

Panevezys WWTP sidastöd >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 2:21

Scanvironment skall utarbeta en uppdragsbeskrivning och en kostnadsuppskattning samt bistå under upphandlingsprocessen av efterföljande konsultinsats (stöd till PIU och utarbetande av upphandlingsdok.) Scanvironment bistår även Sida vid projektuppföljning. The consultant Scanvironment elaborates ToR and assists during the procurement of technical consulting services. Scanvironment is also assisting Sida during project review.

Support till ALAL >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 3:58

Raw Ideas/Future Design Days 11 oktober >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 17:38

Grasp Raw har genomfört insatser däe syftet varit att etablera nätverk och samarbete inom hållbar design baserat på råmaterial som är karakteristiska för Östersjöregionen. PLanerong finns för att under 2011-2012 genomför en större aktivotet för att ytterliga förstärka samverkan mellan aktörer inom branschen och därmed förstä- rka den gemensamma konkurrenskraft samt bidra till reg.utv.

Twinning-LIT-Sjöfartsverk >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 15:26

SHIA Ryssland mfl 2002 >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 9:26