Projekt taggade med Miljö

Tagg Miljö:

Armonia Fågelbok >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 3:50

ECOLOGICAL STUDY >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 12:22

ACTS Afr Ctr f Techn Stud >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 21:48

Aim is to strengthen the African Centre for Technology Studies (ACTS) to implement program activities and to give the organization institutional viability. The focus is primarily in the area of policy analysis and advocacy on natural resources, energy and climate issues over large parts of Africa.

Östersjön i förvandling >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 18:48

World Maritime university Syftet med det planerade seminariet är: 1. belysa miljöproblemen i Östersjön orsakas dels av lokala företelser, brister i länderna. 2. Belysa hastigheten i förändringarna av hotbilden i Östersjöområdet. Seminariet planeras till Almedalsveckan 2010.

Industriellt process- och dagvattenhantering >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 23:46

Linneúniversitetet Kalmar Utveckla hållbara kommunikation och samarbete mellan Östersjöländerna för att minska föroreningar och skydda Östersjön vattenmiljön på Triple Helix-konceptet. Linneúniversitetet Kalmar Develop sustainable communication and co-operation between Baltic sea countries in order to reduce pollution and protect Baltic sea aquatic environment on the Triple Helix consept.

Östersjöevent Simrishamn >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 16:33

Ansökan om medel för genomförandet av Östersjöeventet 2007 i Simrishamn innehållande utställningar, presentationer, seminarier, aktiviteter mm på temat Östersjöns framtida miljö.Denna ansökan innebär en fortsättning på det projekt som beskrevs i vår ansökan inför Östersjöeventet 2006. I allt väsentligt fortskrider arbetet inför Östersjöeventet 2007.

BWA Nationalatlas >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 10:39

Utveckling av geogr.info.databas och prod. av nationalatlas Development of GIS and production of national atlas

Reg miljöorg UNEP-NEP >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 1:27

Implementering av UNEPs aktionsplan förm NÖ Stilla Havets regionalhavsprogram (NEP) för 2004-2007. Fokus är på konsolidering o institutionalisering av den sk Antiguakonventionen, ett initiaivför Stillahavsregionen som bla inkluderar aktiviteter f minska landbaserade föroreningskällor samt sjöfartsrelaterade föroreningar i marin miljö. Implementation of UNEPs Action Plan for the NE Pacific Regional Seas Programme (NEP) for the period […]

Evaluation SEE Environ >

Denna information uppdaterades 2015-08-19 8:48

SLU – NATURAL RESOURCE MANAGEMENT >

Denna information uppdaterades 2015-08-16 10:24