Projekt taggade med Namibia

Tagg Namibia:

HUMANITARIAN AID >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 0:05

Vattenresurser – Namibia >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 2:55

Programme Dev. Fund 2004 >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 17:22

Transportsektorstöd >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 20:45

Sommarforskningsprogram >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 19:34

Sommarforskningsprogrammet tillhörande avtal Miljöinsatser inom vattenområdet. Extern part:DRFN. Start 1998-01-01, Sida-bidrag från särskilda program.

Förberedelser hushållsbud >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 16:28

Att planera och genomföra en hushållsbudgetundersökning. I start-up fasen ingår framtagande av projektdokument och planering av själva projektet.

Alfabetisering o vuxenutb >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 8:26

GENDER LONDON >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 2:58

Women’s equality organisations and institutions >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 18:33

Programutveckling >

Denna information uppdaterades 2015-08-22 1:02