Projekt taggade med PMU Interlife

Tagg PMU Interlife:

PMU ram 2005-2006 Syd >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 13:02

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 10:35

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

PMU ram 2005-2006 Syd >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 0:39

PMU Syd -98 Ram >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 12:25

PMU ram 2005-2006 Syd >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 16:26

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 20:03

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

PMU InterLife Syd 2010 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 12:44

Rambidrag för förlängningsår 2010 för PMU – Pingst Fria Församlingar i Samverkan. Utvecklingssamarbete i syd. COntribution to PMU InterLife for development cooperation South during 2010 – a bridging year.

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 1:00

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-21 13:29

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.

PMU ram 2007-2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-20 23:17

PMU InterLifes framställan till Sida avseende utvecklingssamarbet i utvecklingsländer 2007-2009. Sidas bedömning har dokumenterats i bedömningspromemoria som återfinns i E-doc ärende 2006-002823. Frame work agreement suuport to PMU InterLife for activities in developing countries within the NGO-allocation. Detailed information and Sidas opinion could be found in assessment memo in E-doc no. 2006-002823.