Projekt taggade med Serbien

Tagg Serbien:

Arbetsmarknad monitoring >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 11:51

Regional musikseminarium >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 9:52

Bank pre-privatisering >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 4:13

Projektet riktar sig till att underlätta modernisering av denna sektor i Serbien genom att stödja privatisering av statligt ägda banker. Serbiska Förmedlingen för Deponeringssäkerhet, Rehabilitering, Konkurs och Likvidation av banker kommer att ta ansvar för genomförande av projektaktiviteter. The project aims at facilitating the modernization of the banking sector in Serbia by supporting the privatization […]

AIDS-projekt BiH, FRY,MAK >

Denna information uppdaterades 2015-08-26 15:20

The NGO HERA in Skopje has applied for funds to carry out a AIDS CAMPAIGN PROJECT in Bosnia, Serbia, Macedonia togehter with two other NGOs in those countries, working to prevent AIDS. Other donors support the project also. Sida will cover costs mainly for printing of paper material. Organisationen HERA i Makedonien avser att genomföra […]

Landsbygdsutv Topola >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 6:39

Stödet innebär ett pilotprojekt inom landsbygdsutveckling. Sida ska genom ett längre samarbete med Topola kommun hjälpa kommunen inom i princip alla sektorer. Genomförandekonsulten kommer att samarbeta intimt med kommunen för att utarbeta visioner, strategier och prioritera aktiviteter. Samtidigt görs andra finansiella satsningar från Sida på bl a krediter och jordbruksstöd. The support is a pilot […]

Forum Syd 2007-2008 >

Denna information uppdaterades 2015-08-24 13:03

Project Hope aids projekt >

Denna information uppdaterades 2015-08-23 16:48

Sida avser att stödja project som förhindrar AIDS-epdiemins spridande på Balkan i samarbete med organisation PROJECT HOPE, som skall förmedla stöd till både NGO:er och myndigheter i samtliga EVBs samarbetsländer på Balkan.Hope får bidrag för en planeringsfas som sakll mynna ut i ett långsiktigt stödprogram. Sida wants to support different projects to prevent AIDS/HIV in […]

YUG-SAK-08 >

Denna information uppdaterades 2015-08-21 8:52

SRK/Fed app.2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-21 3:29

SMR ramavtal 06-07 – SYD >

Denna information uppdaterades 2015-08-20 7:41