Projekt taggade med Sida

Tagg Sida:

ZMB EDP-Z lån >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 17:05

ESAEA EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN ECON ASSOCIATION >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 16:39

Miljöfacilitator >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 16:06

Facilitator med uppgift att främja aktörssamverkan inom miljö/klimat mellan aktörer i Sverige och aktörer i Sydafrika Facilitator with the objective of encouraging partner driven cooperation between Swedish and South African partners.

Masimanyane02-04 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 15:43

SMRs ram 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 14:58

Stöd till ramorganisationen Svenska missionsrådet enligt avtal för bistånd i Syd och för informationsverksmhet i Sverige under 2009. Contribution to the frame-organisation Swedish mission council according to agreement for development cooperation and development education for 2009.

Landsbygdselektrifiering >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 14:27

Primary health care >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 14:01

Health policy & admin. management >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 13:28

PMU ram 2005-2006 Syd >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 13:02

Twinförslag ALI-Ungern >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 12:36

Finansiering av förberedelsekostnader i samband med framtagande av s.k. twinning proposal for partnership avseende EU/Phare twinning-projekt i Ungern HU02/IB/SO01, Human resources development in occupational safety and health.Ersättning utgår även för kostnader i samband med presentation av förslag i Ungern. Support towards the preparation of a twinning proposal for partnership for an EU/Phare twinning project in […]