Projekt taggade med Svenska Missionsrådet

Tagg Svenska Missionsrådet:

SMRs ram 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-28 14:58

Stöd till ramorganisationen Svenska missionsrådet enligt avtal för bistånd i Syd och för informationsverksmhet i Sverige under 2009. Contribution to the frame-organisation Swedish mission council according to agreement for development cooperation and development education for 2009.

SMRs ram 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 21:26

Stöd till ramorganisationen Svenska missionsrådet enligt avtal för bistånd i Syd och för informationsverksmhet i Sverige under 2009. Contribution to the frame-organisation Swedish mission council according to agreement for development cooperation and development education for 2009.

SMR Rambidrag syd 2003 >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 15:42

SMR ramavtal 06-07 – SYD >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 13:12

SMR ram, syd 2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 8:31

SMR Ram Syd 1998 >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 7:56

SMRs ram 2009 >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 6:04

Stöd till ramorganisationen Svenska missionsrådet enligt avtal för bistånd i Syd och för informationsverksmhet i Sverige under 2009. Contribution to the frame-organisation Swedish mission council according to agreement for development cooperation and development education for 2009.

SMR ram, syd 2000 >

Denna information uppdaterades 2015-08-27 4:12

SMR ramavtal 2008 >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 23:01

Stöd via SMR till folkrörelser i Sverige. Support channeled through SMC to NGOs in Sweden

SMR ram syd 2001 >

Denna information uppdaterades 2015-08-25 18:50