Trafficking skolinfo

Denna information uppdaterades 2014-12-01 10:07
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Trafficking School Camp

Totalt utbetalt:

1.2 miljoner kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: IOM Internat. Org Migration

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2006

Region: Lettland

Projektet är en anti-trafficking kampanj riktad mot studenter, föräldrar och lärare i Estland, Lettland och Litauen. Det övergripande syftet är att bidra till nationella insatser för att förhindra trafficking. Detta ska uppnås genom att ge pojkar och flickor i riskåldern 14-18 år kunskaper och mod att fatta ett riktigt beslut när de ställs inför möjligheten till utlandsarbete.

The project is an anti-trafficking campaign aimed at students, parents and teachers in Estonia, Latvia and Lithuania. The overall objective is to to contribute to national efforts to prevent the trafficking in persons in the Baltic States. Specifically, the aim is to empower girls and boys aged 14-18 in the Baltic States to make an informed choice when provided with an opportunity to work abroad.

Kommentera gärna: