Tullsamarbete Lettland

Denna information uppdaterades 2015-05-21 20:06
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Custom service Latvia

Totalt utbetalt:

2.2 miljoner kr

Typ av bistånd: Personalbistånd exkl. KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2002

Region: Lettland

Erfarenhetsutbyte och utbildning vg tulltjänstfrågor med personal inom den lettiska tullen. Chefsutveckling, organisationsuppbyggnad för utbildning, verksamhetsuppföljning, internrevision och samverkan mellan tullen i Riga och i Stockholm är huvudfrågor för insatsens program. Svensk part är Generaltullstyrelsen, Tullskolan.

Exchange of experience and training in the field of custom service with personnel from Latvian State Revenue Service. Management training, administration, personnel and follow-up, internal audit control system, regional co-operation Stockholm – Riga, are the five main parts of the exchangeprogram 1999-2000.

Kommentera gärna: