TWIN Lit Fiskeriverket

Denna information uppdaterades 2012-07-08 0:04
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: TWIN Lit Fisheries

Totalt utbetalt:

104 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Fiskeriverket

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2005

Region: Lettland

EU Twinning LT/2002/IB/AG0-05 Strengthening the capacities in the field of control of fisheries.

EU Twinning LT/2002/IB/AG0-05 Strengthening the capacities in the field of control of fisheries.

Kommentera gärna: