Twinning-Fiskeriverket

Denna information uppdaterades 2015-08-22 22:10
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Twinning-Fisheries

Totalt utbetalt:

317 000 kr

Typ av bistånd: Strategier, studier

Partner: Fiskeristyrelsen

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2001

Region: Lettland

Finansiering av förberedelsearbetet att utarbeta en projektplan för ett EU-Phare twinning projekt i Lettland, LV00/IB/AG-01, Strengtheningthe Latvia Fishery Administration to meet the Requirement of the CFP. Fiskeriverket genomför projektet som lead med Storbrittanien som partner

Support towrds the development and preparation of a twinning covenant for EU-Phare project LV00/IB/AB-01, Strenthening the Latvian Fishery Administration to meet the requirement of the CFP. Fiskeriverket is reponsible as lead agency for the project with UK as junior partner

Kommentera gärna: