Unga psykiatriker fortsättning

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:50
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Young psychologist

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Svenska Psykiatriska fören.

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Sveriges unga Psykiatrer. Huvudmålet för insatsen är att involvera minst fem relevanta organisationer och minst 40 unga psykiatrer i detta arbete. Underordnade mål är relaterade till den planerade aktiviteten och handlar om att enas om arbetsformer och kanaler för kommunikation, planera vidare aktiviteter, följa upp arbetet vid ett senare tillfälle samt att dokumentera.

Kommentera gärna: