Union of the Baltic Citie

Denna information uppdaterades 2015-01-19 3:43
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Union of the Baltic Citie

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Sveriges kommuner o landsting

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2008

Region: Lettland

Union of the Baltic Cities (UBC Huvudsakliga mål är att bidra till att hjälpa kommuner att konkret vidta åtgärder som bidrar till att uppnå de energieffektiviseringsmål som EU kommissionen har satt upp inför 2020. Detta vill vi göra genom att sätta UBC Energikommissionens Action Plan i verket.

Kommentera gärna: