Uppdrag ang Skrundafonden

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:50
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Assignm on Skrunda Fund

Totalt utbetalt:

206 000 kr

Typ av bistånd: Personalbistånd exkl. KTS

Partner: Devfin AB

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2000

Region: Lettland

En representant för Sverige skall följa Skrundafonden och dess lednings arbete samt vara rådgivare vad gäller utnyttjandet av det svenska bidraget. Svensk part är Ingvar Karlén, Devfin AB.

Consultancy assignment to Sida as to the use of resources allocated tothe Skrunda Fund. Swedish Part is Ingvar Karlén, Devfin AB.

Kommentera gärna: