Utställningstidning §1

Denna information uppdaterades 2011-04-04 9:50
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Utställningstidning §1

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Article 1 (Sthlm)

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

Artcle one. Projektes bakgrund utställningsprojekt §1 är ett samarb- ete mellan några av Sveriges större museiinstitutioner. Övergripande syfte med projektet är att ge go information till besökare till ut- ställningen §1 så att dessa innehåll går fram med allra störst tyd- lighet och däeigenom får så stor genomslagskraft som möjligt. Att möjliggör så informationsspridning med så hög kvalitet o tydlighet.

Kommentera gärna: