Utv samarb kriminalvården

Denna information uppdaterades 2013-05-09 23:40
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Twinning - Prisons

Totalt utbetalt:

946 000 kr

Typ av bistånd: KTS

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2000

Region: Lettland

Ett fortsatt samarbete mellan lettiska och svenska institutioner inom kriminalvården fokuserat på kapacitetsutveckling. Den samarbetsform som används är tvillingsamarbete dels i utbildning av personal samt i tre fängelser. Projektet är en del i insatsen att förbättra villkoren i fängelserna för att närma det lettiska systemet det europeiska.

A continued cooperation between Latvian and Swedish Prisons and Probation Administrations focused on capacity development in the form of twinning arrangements between the Latvian and the Swedish Training Centres for prison staff. The project is one part of the support to bring the Latvian Prison System into conformity with EC standards.

Kommentera gärna: