VA-projekt Liepaja

Denna information uppdaterades 2015-04-02 1:17
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Liepaja Env. project

Totalt utbetalt:

763 000 kr

Typ av bistånd: Investeringar

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2000

Region: Lettland

Projekt avser vattenförsörjning och avloppsrening, åtgärder på ledningsnätet samt institutionellt stöd. Den svenska insatsen avser stöd till utbyggnad av avloppsreningsverket, avskärande avloppsledningar samt twinningsamarbete.

Kommentera gärna: