Vägtrafiksäkerhet

Denna information uppdaterades 2011-08-16 4:27
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Road traffic safety

Totalt utbetalt:

13 000 kr

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Vectura Consulting AB

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Agreed

Avslutades år: 2011

Region: Lettland

Vectura consulting AB. Östrsjöländerna går samman i Östersjöstrategin för att rädda sitt gemensamma innehav, stärka regionenes konkurrens- kraft och öka välståndet. Ett av de områden handlar om säkernhet . Trafiken i regionenhar ökat, något som leder till en större risk för olycker med förödande konsekvenser, dvs minskad säkerhet.

Kommentera gärna: