Våtmarksfåglar

Denna information uppdaterades 2015-06-25 18:35
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Våtmarksfåglar

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Länsstyrelsen i Västmanland

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

LST Västmalands län. Den 19-20 maj kommer det Eu-fianasierade life- projektet att genomföra slutseminarium på Naturskolan i Asköviken. På seminariet kommer projektet och dess resultat att presenteras med föreläsningar kladar med fältbesök. Länderna i Baltikum och Ryssland har vidsträckta våtmarksområden som är istort behov av restaurering- och skötselåtgärder.

Kommentera gärna: