Vechicle for innovation

Denna information uppdaterades 2011-12-06 1:03
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Vechicle for innovation

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Kungliga Tekniska Högskolan

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2010

Region: Lettland

KTH företagssamverkan Temat Universities – vechicle for innovation har valt med utgångs- punkt från EUs Östersjöstrategi. I denna talas det bland annat om forskning, utveckling, innovation och vikten av samarbete mellan universitet/högskolor och näringsliv i regionen.

Kommentera gärna: