Weran and Fredrika

Denna information uppdaterades 2014-07-15 10:07
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Weran and Fredrika

Typ av bistånd: Projektstöd

Partner: Fredrika Bremerförbundet

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2009

Region: Lettland

Fredrika Bremerförbundet. Målet med den finasierade aktiviteten är att bygga ett stabilt nätverk baserat på Språngbrädans kontakter och erfarenheter av samarbete med Ryssland, Estland, Lettland, och Litauen samt att utvidga Förbundets verksamhetsområde till dessa länder och eventuellt skapa systerorganisationer.

Kommentera gärna: