Women in Politics, Latvia

Denna information uppdaterades 2014-09-20 18:12
Gilla detta projekt Flagga suspekt projekt eller felaktighet
Läs med webReader

Engelsk titel: Women in Politics, Latvia

Totalt utbetalt:

4 miljoner kr

Typ av bistånd: KTS

Partner: Språngbrädan Utveckling

Utbetalande myndighet: Sida

Status: Completed

Avslutades år: 2005

Region: Lettland

De övergripande målen med insatsen är att förstärka demokratin i Lettland genom att öka kvinnligt politiskt deltagande inför nästa lokalval och parlamentsval samt att sprida erfarenheterna vidare från projekten i Estland till Lettland.

The overall objective is to support the development of Democracy in Latvia by involving and increasing the number of Women in the political and democratic decision-making process in general and as elected politicians in particular. This project’s main objective is to develop strategies so that more women will get elected and re-elected in the next elections on local level in March 2005.

Kommentera gärna: